VILLABESIKTNING STOCKHOLM

Besiktning

SBR ansluten besiktningsman

Inför en

Besiktning


Det borde ligga i allas intresse att besiktningen blir så bra som möjligt, här kommer några punkter att tänka på inför besiktningen;


  • Planera i god tid, du ska hinna boka in en tid och även kunna hantera resultatet av besiktningen.
  • Förse besiktningsmannen med samtliga handlingar för objektet som ska besiktigas.
  • Undvik belamrade utrymmen som kan hindra inspektionen.
  • Se till att hela byggnaden blir tillgänglig, till exempel ska det finnas en stege för att kunna komma åt vinden och taket.

MENTORED

82

LANDED NEW JOB

29

PROMOTED

40

Available Hours

Let's discuss and find what kind of work you enjoy

Sunday
Closed
Monday
08:00 - 17:00
Tuesday
08:00 - 17:00
Wednesday
08:00 - 17:00
Thursday
08:00 - 17:00
Friday
08:00 - 15:00
Saturday
Closed

Together, let's make your professional life better