VILLABESIKTNING STOCKHOLM
Fuktmätning
Byggdoktorerna transp
sbr logo
Fuktsakkunnig
Fuktmätning RBK

Fuktmätning

FUKTMÄTNING

Det räcker inte med att det ser torr ut....

Fuktmätning

När det gäller fukt så räcker det inte med en okulär inspektion utan man måste mäta, och beroende på vad är det för konstruktion man ska kontrollera så görs mätningen på olika sätt.


Vi är godkända av försäkringsbolagen för att kunna göra fuktmätningar av riskkonstruktion inför tecknande av försäkring mot dolda fel.


Vi är auktoriserade av RBK för att göra fuktmätningar i betong och i avjämningsmassor.

Vi har ett eget fuktlabb och våra instrument kalibreras regelbundet.


Syftet med en fuktmätning är att dokumentera "fuktstatusen" av en konstruktion.

Det finns alltid fukt, frågan blir bara hur mycket?

Beroende på hur konstruktionen ser ut är den typ av mätning man gör.

Till exempel utför vi;

  • Fuktmätningar av riskkonstruktion, enligt SBR
  • Fuktmätningar i betong eller avjämningsmassa, enligt RBK
  • Fuktsäkerhet enligt Bygga F

Fuktmätning i Stockholm

Fuktmätning

Fuktbesiktning

Fuktutredning

Fuktberäkning

Fuktbeskrivning

Fuktrond

RBK AUKTORISERAD FUKTKONTROLLANT


VÅR KUNSKAP ÄR DIN TRYGGHET

Fuktmätning

Fuktmätning av fuktkvot

Fuktmätning av relativ fuktighet

Fuktkontroll av riskkonstruktion

Fuktmätning i betong

Fuktmätning avjämningsmassa

Fuktmätning

Fuktkontroll av riskkonstruktion

Fuktmätning i betong

Fuktmätning avjämningsmassa

Av RBK auktoriserad fuktkontrollant

Ackrediterad kompetens

Fuktbeskrivning

Fuktrond

Fuktberäkningar

En fuktbeskrivning utgör en bygghandling som ger riktlinjer och beskriver kritiska moment som innebär risk för fuktskador, både under produktion och sedan när byggnaden ska användas.


Fuktronder görs under produktion och dokumenterar eventuella avvikelser som kan äventyra projektets fuktsäkerhet och på så sätt hinner man åtgärda de i tid.

Fuktmätning

Fuktbesiktning

Fuktutredningar

Skadebesiktning

Förhöjda fukthalter är en av förutsättningar för att fukt- och mögelskador kan uppstå.

Beroende på när man gör kontrollen kan konstruktionen hunnit torka ut, men finns möglet kvar?

och kan den komma att växa om det blir fuktig igen?

Fuktmätning enligt RBK

i betong coh avjämning

Beställaren ställer ofta krav om fuktmätning innan man lägger golv.


En fuktmätning sker på olika sätt beroende om man ska mäta fukt i betongen eller i avjämning.


Vi har ett godkänd fuktlaboratorium, vi erbjuder t ex fuktmätning av flyttspackel enligt RBK.

Fuktmätning av riskkonstruktion

Fuktmätning i betong

Fuktmätning i avjämning

Fuktmätning av relativ fuktighet

Fuktmätning av fuktkvot

Mätning av fukttillskott

Fuktstatus över tid

Fuktlogger

KONTAKT

Monday
08:00 - 17:00
Tuesday
08:00 - 17:00
Wednesday
08:00 - 17:00
Thursday
08:00 - 17:00
Friday
08:00 - 15:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed