VILLABESIKTNING STOCKHOLM

HUSBESIKTNING I STOCKHOLM

sbr logo
Fuktsakkunnig
Byggdoktorerna transp
Fuktmätning RBK
Fuktmätning
Radon?
Radonmätning
Radon besiktning

Det finns flera olika typer av besiktningar

En besiktning kan bli aktuellt vid många olika tillfällen med sker oftast i samband med; nyproduktion, försäljning, entreprenad, skada, eller helt enkelt för att dokumentera statusen av till exempel en byggnadsdel.

Mest förekommande besiktningstyper;

 • Entreprenadsbesiktning
 • Överlåtelsebesiktning
 • Statusbesiktning
 • Skadebesiktning
 • Fuktbesiktning


Förutom erbjuder vi;

 • Areamätning


 • Energideklaration
 • Energiberäkningar


 • Radonindikering
 • Radonmätning


 • Fuktmätning i betong (RBK)
 • Fuktmätning avjämningsmassa (RBK)
 • Diverse fuktmätningar


Av SBR godkänd besiktningsmän


Certifierad av RISE


Den typ av besiktning man gör i samband med försäljning av ett hus kallas för överlåtelsebesiktning, uppdragsgivaren brukar vara en privatperson och omfattning av besiktningen går att utöka beroende på hur mycket man vet, eller snarare vill veta, om huset.

Vid en entreprenadsbesiktning finns en "beställare" och en "entreprenör" som har avtalat ett visst arbete. Varje avtal är specifikt för just det projektet, avtalsform och villkor i avtal påverkar utfallet av besiktningen.

Under kategori övriga besiktningar hamnar till exempel besiktning av lägenhet i en bostadrättsförening, en fukt- eller skadebesiktning, en statusbesiktning  med mera.

Oavsett vilken typ av besiktning du efterfrågar så kan du ta kontakt och beskriva vad behöver du hjälp med så ser vi till att du får rätt typp av besiktning.


 • Lägg in en beställning/offertförfråga på webbsidan, högst upp till höger hittar du länken.
 • I rutan "övrigt" vid beställningsformulär kan du ange din beskrivning av ärendet.
 • Skicka in samtliga handlingar som finns inför uppdraget, du kan med fördel svara på bekräftelsemejlet du fick efter inlagd beställning, då följer alla övriga uppgifter med.


Ibland behöver man gå lite längre...

Besiktningsmannen kan förskriva en teknisk utredning av en viss förhållande.

Vissa saker måste utredas för att kunna klargöra statusen av en konstruktion, det kan handla om att klargöra om fel föreligger, eller om det finns en pågående skada.

En utredning kan ge svar på orsak eller föreslå rambeskrivande åtgärder av problematiken.


"Vill man veta, bör man mäta" brukar vi säga.


Monday
08:00 - 17:00
Tuesday
08:00 - 17:00
Wednesday
08:00 - 17:00
Thursday
08:00 - 17:00
Friday
08:00 - 15:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed

Öppetider

KONTAKT

Kort om oss


Vi gör vad vi heter! och det har vi gjort sedan 2012.

En omsorgsfull besiktning av en villa i Stockholm är vår vardag.

Besiktningsmannen är rutinerad, certifierad och rätt försäkrad.


Vi är anslutna till flera organisationer, bland annat SBR.

Vi utbildar oss löpande och ser till att hålla oss ajour gällande nya normer och besiktningsverksamheten.