Radonmätning

 

 

Villabesiktningar AB

Vid besiktningen undersöks husets alla synliga ytor. Från grund till tak, badrum och alla övriga rum gås genom av besiktningsmanen, men det spelar ingen rol hur noggrantt besiktningsmannen undersöker byggnaden, när det gäller radon, vill man veta så måste man mäta.

Eftersom radon är ganska lätt att upptäcka betraktas inte som ett dolt fel. Som köpare är det ditt ansvar att ta reda på om radonhalter överstiger gränsvärden av 200 Bq/m3 som Socialstyrelsen anger.

Man kan begära att köpekontraktet ska innehålla en klausul som ger dig rätt att mäta radonhalter i efterhand och bestämma i förhand hur kostnaderna för en eventuell sanering skulle fördelas.

Vid förhandsbesiktningen kan upplysas om blåbetong som rekommenderas en mätning på, men det kan vara ont om tid, både köparen och säljaren vill kartlägga om det finns radon och i så fall hur mycket till exempel just i en källare som köparen tänker inreda som boutrymme eller kontor.

Radonhalterna varierar under dagen, med vederlek och kan komma från marken eller byggnaden, kan bli högre vid förändringar i de boendes vanor, ventilationen eller något som vanlig som ändring i värmsesystemet.Färska radonmätningar, helst inte är äldre än 5 år, anses som lämpliga.

Villabesiktningar är med i Svensk Radonförening och erbjuder korttidsmätningar av radonkalter i innomhusluften som en tillägstjänst vid överlåtelsebesiktningen, energideklaration eller andra besiktningar.