Mögelbesiktning

 

En mögelbesiktning börjar alltid med en okulär undersökning och följs av en kartläggning av fuktförhållandet som kan finnas i byggnadsdelar utsatta för risk. Tillväxtvänliga förutsättningar för mikroorganismer finns där organisk material befinner sig i en fuktig miljö, där en relativ fuktighet över 75% eller en fuktkvot över 17% anses vara gränsvärdena.

Därmed innebär en mögelbesiktning först en inspektion och sedan en fuktkontroll. Om man däremot vill utöka undersökningen och ta reda på om bostadsmiljön där människor vistas har varit påverkat av mögelaktivitet är en mögelanalys för identifiering av mögelsporer eller toxiner att rekommendera. Behöver man sedan veta om mögelspår som hittades vid besiktning är aktiva eller kartlägga eventuell tidsram för uppkomsten bör ett materialprov tas för mikroskopiering och eventuell odling.

Vi gör vad vi heter, välkomna!

  • Tänk på att byggnadsägaren bör godkänna mögelbesiktning eftersom den innebär oftast en borrning av vägg eller golvkonstruktionen. Övriga upplysningar och önskemål om besiktningsdatum kan anges vid beställning.