Fuktkontroll av riskkonstruktion!

 

 

Vid överlåtelsebesiktningen kan besiktningsmannen identifiera eventuella riskkontruktioner i huset. Har man en sådan är att rekommendera en fuktkontroll av bakomliggande konstruktionsdelar för att säkerställa fuktförhållandet i organiskt material som kan finnas där och med resultatet i handen får man veta om tillväxtvänlig miljö finns där för mögel och fuktskador.

 

Exempel på riskonstruktioner kan vara en uteluftventilerad krypgrund, en trägolvkonstruktion på en betongplatta eller en inredd källare, det ser annorlunda från fall till fall och öppningen av konstruktionen krävs, därför bör byggnadsägare godkänna det.

 

Du kan beställa en fuktmätning av riskkonstrutionen vid beställning av överlåtelsebesiktningen eller som ett separat ärende.

 

Kontakta oss, vi gör vad vi heter!

Villabesiktningar AB