Villabesiktningar

Villabesiktningar AB

 

Energideklarationen utförs av en certifierad energiexpert som besiktigar byggnaden och registrerar relevant information om energianvändning och beräknar energiprestandan, vilken blir grunden till energiklassning av bostaden.

Säljaren av en fastighet är skyldig att upprätta en energideklaration vid försäljning eller uthyrning, den ska vara tillgänglig för espekulanterna redan vid annonsering.

 

Vid energibesiktning behöver energiexperten fastighetsbeteckning, byggår, arean som värms upp och andra uppgifter samt tillgång till elräkningen och vinden bland annat. Sedan bör han fördela energiförbrukningen i huset och registrera den hos boverket. Eventuella åtgärder kan föreslås om inte innebär en försämring av innomhusmiljön eller byggnaden.

 

Energideklarationen är ett dokument som tillhör huset och medföljer vid försäljningen, den gäller i 10 år och kan användas flera gånger under den där perioden. Om du har tappat bort 

energideklarationen kan du begära en kopia direkt från boverket.

Energideklaration behövs för fritidhus bara om det används som permanet boende.

 

Vi gör vad vi heter, välkomna!

 

  •