Överlåtelsebesiktning

Villabesiktningar AB

 

Enligt jordabalken kap 4 §19 är köparen skyldig att undersöka skicket av huset i samband med försäljning av en byggnad.

Undersökningen kan utökas för att kontrollera upplysta brister eller riskkonstruktioner.

 

En överlåtelsebesiktning är en omsorgfull byggteknisk undersökning av sådant som är av teknisk betydelse för byggnaden.

 

Hur går det till?

 

Besiktningsmannen skall genom en byggnadsteknisk okularundersökning biträda köparen och fullgöra delar av dennes undersökningsplikt. Han skall också ange om det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga brister än dem som framkommit under den okulara besiktningen. Med den information som köparen får genom den okulara besiktningen samt riskanalysen skall han kunna dra rimliga och korrekta slutsatser om fastighetens skick.

Till att börja med samlar besiktningsmannen information från husägaren, beställaren eller dess ombud och antecknar relevant information om byggnaden som kan vara av intresse; upplysningar om brister, skador, ändringar i strukturen och övrig fakta som framkommer vid andra handlingar rörande fastigheten.

Därefter genomförs en okulär besiktning av alla synliga ytor som är tillgängliga, ut- och invändigt.

En riskanalys lämnas om det bedöms föreligga risk för andra problem än de bara synliga som noterades under inspektionen.

Eventullet kan också rekommendation av en fortsatt teknisk utredning lämnas för att klargöra något

Allt sammanställs i ett utlåtande som skickas till beställaren inom ett par arbetsdagar.

 

Vi gör vad vi heter, välkomna!